Maestro vinyl sticker

Sold out
€1.99

Maestro band logo vinyl sticker.
20 x 4,5 cm
Black and White.